white arctic fox

 

white owl

 

white peacock

 

white snake